Troškovi pojedinačnog službenog putovanja kroz vrijeme
Graf prikazuje troškove za svako putovanje u kunama po vrsti troška za ministra/icu i pratnju zbirno.
Troškovi službenih putovanja u godini
Prikaz putnih troškova u kunama ministra/icu i pratnju zbirno po godinama.

Built with a free dashboard template from Keen IO and Plotly graphs

This is a public officials travel expenses statistics page bulit by HrOpen - Code for Croatia.